MENU
Wyszukaj produkty
wyszukiwanie rozszerzone
» Polityka prywatności

Producenci

  • Poczta Wysyłka
  • Paczkomaty baner

Polityka prywatności


Polityka prywatności alleksiegarnia.pl
 
Księgarnia „Bajka” Wojciechowska Sp. J., ul. 3-go Maja 14, 38-300 Gorlice
 
Niniejsza Polityka Prywatności stanowi integralną część regulaminu, którego akceptacja jest niezbędna w celu rejestracji i składania zamówień w księgarni internetowej pod adresem alleksiegarnia.pl zwanej dalej „Księgarnia”

Brak akceptacji Regulaminu równoznaczny jest z brakiem możliwości rejestracji lub składania niezamówień.

Polityka Prywatności - określa zasady gromadzenia, wykorzystywania i przetwarzania  danych osobowych pozyskanych od Państwa przez Księgarnię.
 
Zbieranie danych
 
Księgarnia zbiera dane osób rejestrujących się, dokonujących zakupu bez rejestracji/logowania się oraz w pewnym zakresie osób odwiedzających jej serwis internetowy.

Podczas przeglądania stron Księgarni pewne anonimowe informacje (np. adres IP przypisany do Państwa komputera, rodzaj przeglądarki czy czas dostępu) mogą być zbierane automatycznie za pomocą powszechnie używanych narzędzi informatycznych, takich jak „cookies” czy „web beacons” (dane nawigacyjne).
 
Rodzaj zbieranych danych osobowych.
 
W zależności od sposobu korzystania przez Państwa z serwisu internetowego Księgarni, mogą być Państwo poproszeni o podanie mniejszego lub większego zakresu informacji niezębnych do realizacji wybranej usługi. W przypadku chęci dokonania zakupu towarów oferowanych przez Księgarnię, mogą zostać Państwo poproszeni o podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia, a w szczególności:
  • imienia i nazwiska;
  • adresu,
  • adresu poczty elektronicznej (e-mail)
  • numeru telefonu.
W przypadku firm lub innych instytucji (np.: przedszkola, szkoły, biblioteki itp), jeżeli będą Państwo chcieli otrzymać fakturę, poprosimy także o podanie nazwy oraz numeru NIP.  
 
Dostęp do danych 
 
Do danych osobowych zbieranych przez Księgarnię mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Księgarni internetowej.
Państwa dane mogą być udostępniane partnerom Księgarni (serwisom Ceneo, Google)
Państwa dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 
 Preferencje
 
W każdej chwili mają Państwo możliwość zdecydowania, w jakim zakresie wykorzystywane będą Państwa dane kontaktowe. W szczególności, mogą Państwo złożyć oświadczenie woli wycofujące zgodę na otrzymywanie wiadomości o charakterze marketingowym (newsletter). Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych mogą Państwo dokonać poprzez przesłanie właściwego oświadczenia woli na adres:
biuro@alleksiegarnia.pl
Możliwość modyfikacji danych
 
Każdemu Klientowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych. Użytkownik dokonuje wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych poprzez oświadczenie woli przesłanie na adres: biuro@alleksiegarnia.pl

Księgarnia zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Klienta lub osoby, która dokonała zakupu towaru w Księgarni, jeżeli naruszyła Regulamin, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia jej odpowiedzialności.
 
Zabezpieczenia oraz ochrona danych osobowych
 
Właściciel Księgarni, jako Administrator danych osobowych oświadcza, że dane osobowe Klientów lub osób, które dokonały zakupu towaru w Księgarni przetwarza zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych Stałych Klientów lub osób, które dokonały zakupu towaru w Księgarni odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Klientów lub osób, które dokonały zakupu towaru w Księgarni przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.
 
Wyłączenie odpowiedzialności
 
Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje odpowiedzialności parterów za naruszenie celu i zakresu udostępnionych danych osobowych oraz naruszenia obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.  
 
Kontakt z nami
 
Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: biuro@alleksiegarnia.pl
 
Zmiany Polityki Prywatności
 
Księgarnia zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.
 

Przejdź do strony głównej
ksiegarniabajka.pl alleksiegarnia.pl © 2017