MENU
Wyszukaj produkty
wyszukiwanie rozszerzone
1 » Regulamin2

Producenci

Kontakt

 • Księgarnia "Bajka"
  ul. 3 Maja 14
  38-300 Gorlice
  NIP: 738-000-36-68
 • E-mail:biuro@ksiegarniabajka.pl
 • Telefon18 352 04 32
  600 223 921
 • Godziny działania sklepuponiedziałek-piątek 9:00 - 17:50 soboty 9:00 - 14:00

Regulamin

Księgarnia internetowa działająca pod adresem www.ksiegarniabajka.pl jest platformą prowadzoną przez:
 

Księgarnia „Bajka” Wojciechowscy Spółka Jawna
ul. 3 Maja 14
38-300 Gorlice
NIP: 738-000-36-68, REGON: 490390323
KRS: 0000082049
Konto bankowe: 81 8795 0005 2001 0013 8194 0003
biuro@ksiegarniabajka.pl
tel.: 18 352 04 32, 600 223 921

 

zwany, dalej: Sprzedającym lub ksiegarniabajka.pl:
 

§ 1. Definicje

Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, dni ustawowo wolne od pracy nie są uwzględniane.
Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zawarła umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w celu niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością zawodową lub gospodarczą.
Klient - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u ksiegarniabajka.pl zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient.
Czas realizacji zamówienia – jest to czas, w jakim ksiegarniabajka.pl dokona skompletowania i wysłania zamówienia lub dokona skompletowania i dostarczenia zamawianych książek lub płyt do punktu odbioru zamówień.
Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
Platforma - strona internetowa, służąca do składania zamówień przez Kupujących
Czas realizacji - czas jaki ksiegarniabajka.pl ma na realizację zamówienia przez Kupującego
Czas dostawy - czas w jakim dostawca zobowiązuje dostarczyć towar do Kupującego

 

§ 2. Warunki realizacji zamówienia

 1. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.
 2. Informacje zawarte na stronie internetowej sklepu nie są ofertą w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego, lecz zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego. Klient zostaje powiadomiony o przyjęciu zamówienia do realizacji poprzez otrzymanie wiadomości e-mail na adres podany w formularzu.
 3. Jeżeli produkt jest niedostępny lub realizacja zamówienia jest niemożliwa z innej przyczyny, Klient zostanie powiadomiony niezwłocznie o braku możliwości realizacji zamówienia.
 4. Zawarcie umowy następuje z chwilą otrzymania przez Klienta powiadomienia o przyjęciu zamówienia do realizacji - Zamówienie realizowane. Realizacja zamówień płatnych za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówień płatnych przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych, po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie ksiegarniabajka.pl.
 5. Klienci mogą składać zamówienia 24 godziny na dobę, pośrednictwem strony internetowej ksiegarniabajka.pl, a także:
 • telefonicznie, pod numerami: (18) 352 04 32, poniedziałek - piątek, w godzinach: 9:30 - 17:00 oraz sobota, w godzinach: 9:30 - 12:00;
 • e-mail: zamowienia@ksiegarniabajka.pl, całodobowo.
 1. Aby zrealizować zamówienie, konieczne jest wykonanie przez użytkowania – Kupującego, następujących kroków:
 • dodanie wybranych produktów do koszyka;
 • wybór sposobu dostawy i płatności;
 • wypełnienie formularza z danymi użytkownika oraz adresem do wysyłki;
 • sprawdzenie poprawności wprowadzonych danych oraz złożenie zamówienia.

Kupujący, może się bezpłatnie zarejestrować w sklepie ksiegarniabajka.pl, bez konieczności zamawiania towaru, w tym celu należy wypełnić formularz – w zakładce "załóż konto".

 1. Do każdego zakupu wystawiany jest paragon lub na życzenie faktura VAT zgodnie z danymi podanymi w zamówieniu.
 2. ksiegarniabajka.pl nie udziela Kupującemu gwarancji w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego, natomiast informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla produktów znajdujących się w sklepie.

Modyfikacje w zamówieniu:

 • zmian w zamówieniu Kupujący może dokonać do momentu wystawienia paragonu/faktury;
 • zmian można dokonać kontaktując się: telefonicznie, pod numerem: (18) 352 04 32, pon-pt – 9:00 - 17:00; poprzez e-mail: biuro@ksiegarniabajka.pl, zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z części lub całości zamówienia, jeśli zapłata za towar została dokonana z góry, zwrot należności nastąpi na konto Kupującego (w terminie do 14 dni), z którego płatność została dokonana;
 • Kupujący może anulować złożone zamówienie: telefonicznie, pod numerami: (18) 352 04 32;
 • Kupujący nie może anulować zamówienia, które zostało już wysłane.

Zakupiony towar wraz z wybranym przez Kupującego dokumentem sprzedaży (faktura/paragon) jest wysyłany wybranym przez Kupujego przewoźnikiem/dostawcą na podany przez Kupującego w formularzu zamówienia adres.
 

§ 3. Termin wysyłki i realizacji zamówienia

 1. Zawarcie umowy ksiegarniabajka.pl z Kupującym następuje z chwilą otrzymania przez Kupującego powiadomienia (statusu) o przyjęciu zamówienia do realizacji , w sklepie oznaczone jako - "Zamówienie realizowane"
 2. Zamówienia realizowane są w dni robocze. Czas realizacji zamówienia jest podany przy każdej pozycji w sklepie, jest to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do chwili wysłania paczki lub dostarczenia zamawianych pozycji do siedziby sklepu - w przypadku odbioru w siedzibie sklepu.
 3. W przypadku gdy w zamówieniu znajdują się pozycje, dla których czas realizacji zamówienia jest różny, wtedy zamówienie jest realizowane tak jak pozycja, na którą trzeba czekać najdłużej.
 4. W razie niemożliwości realizacji zamówienia w terminie określonym pierwotnie na stronie sklepu, Kupujący zostanie o tym poinformowany wraz z określeniem nowego terminu realizacji zamówienia, nie dłuższego jednak niż 21 dni od dnia otrzymania zamówienia. Kupujący może w takim przypadku zrezygnować z całości zamówienia, w jego części lub strony mogą umówić się na dłuższy termin realizacji zamówienia.
 5. Realizacja zamówienia Kupującego płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych (PayU) po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie ksiegarniabajka.pl, co powinno nastąpić w terminie 7 dni od złożenia zamówienia, chyba że Kupujacy nie był w stanie spełnić świadczenia z nie swojej winy i poinformował o tym ksiegarniabajka.pl.
 6. ksiegarniabajka.pl zastrzega sobie prawo do zmiany formy wysyłki wybranej przez Kupującego, zmiany takie są związane zazwyczaj z gabarytem produktów zakupionych przez Klienta, jeżeli przekraczają one gabaryty, zadeklarowane przez dostawcę (przewoźnika), jeżeli w wyniku zmiany przez ksiegarniabajka.pl formy wysyłki wystąpią dodatkowe koszty z nią związane, ksiegarniabajka.pl je pokryje w całości, ksiegarniabajka.pl będzie także zabiegać aby czas przesyłki nie był dłuższy od czasu wybranej formy wysyłki przez Klienta.

Czas otrzymania przesyłki, to: czas realizacji + czas dostawy.

Szczegółowe informacje o czasach dostaw znajduje się na stronie głównej sklepu w dziale: Wysyłka
 

§ 4. Ceny produktów

 1. Wszystkie ceny podawane są w polskich złotych (PLN) oraz są cenami brutto (zawierają podatek VAT), cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Kupującego zamówienia. Ceny towarów nie zawierają kosztów dostawy, jest on określony w cenniku dostaw, a sposób jego naliczania zależny jest od wagi bądź wartości zamówienia.
 2. Informacja na temat całkowitej kwoty do zapłaty (z ewentualnym kosztem dostawy) przedstawiona jest po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności. ksiegarniabajka.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronie ksiegarniabajka.pl, bądź wprowadzania w nich zmian.
 

§ 5. Formy płatności i dostawy

Zapłaty za zamówienia można dokonać:

 1. Przy odbiorze osobistym w siedzibie firmy: Księgarnia „Bajka”, ul. 3-go Maja 14, 38-300 Gorlice, płatność gotówką lub kartą.
 2. Gdy zamówienie jest wysłane:
 • osobiście gotówką (pobranie) – przy odbiorze zamówienia od pracowania firmy przewozowej wykonującej usługę dostarczenia paczki;
 • przelewem na konto bankowe: Bank Spółdzielczy 81 8795 0005 2001 0013 8194 0003;
 • poprzez system szybkich płatności elektronicznych PayU, płatność ta jest obciążona dodatkowym kosztem: 2% od wartości zamówienia, minimalny koszt płatności wynosi 0,35 zł.

§ 6. Prawo odstąpienia od umowy

Zgodnie z treścią Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta - Klient (Konsument), będący osobą fizyczną, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w celu niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością zawodową lub gospodarczą może w terminie 14 dni od daty odebrania przesyłki od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów dostarczenia rzeczy w przypadku, gdy Klient (Konsument) wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez ksiegarniabajka.pl.
W takiej sytuacji ksiegarniabajka.pl nie jest zobowiązane do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów (ponad kwotę najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia oferowanego przez ksiegarniabajka.pl).

W celu odstąpienia od umowy Klient powinien złożyć ksiegarniabajka.pl na piśmie oświadczenie o odstąpieniu od umowy wraz z przesłaniem dowodu zakupu (paragonu lub faktury) lub jego kopii oraz jeżeli to możliwe podaniu numeru zamówienia a następnie niezwłocznie dokonać zwrotu towaru w stanie niepogorszonym do ksiegarniabajka.pl.

W tym celu należy odesłać lub dostarczyć osobiście towar wraz z dowodem zakupu, dołączając do niego stosowanie oświadczenie, na adres:

Księgarnia „Bajka”
ul. 3-go Maja 14
38-300 Gorlice
z dopiskiem „ZWROT”

Oświadczenie, odstąpienia od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi:

Załącznik nr 1
niniejszego regulaminu wraz ze szczegółowym Pouczeniem o prawie odstąpienia od umowy, którego stanowi:
Załącznik nr 2

niniejszego regulaminu. Skorzystanie z formularza odstąpienia od umowy nie jest obowiązkowe.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Płyty CD, płyty DVD, programy komputerowe zapisane na nośnikach muszą być zwracane w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu (nieusunięta folia, niezniszczone pudełko). W przypadku, gdy opakowanie płyt CD, płyt DVD, programów komputerowych zapisanych na nośnikach zostało naruszone (usunięta folia, zniszczone pudełko) prawo do odstąpienia od umowy Konsumentowi nie przysługuje.

ksiegarniabajka.pl nie przyjmuje przesyłek za pobraniem, koszt i ryzyko odesłania towaru ponosi Kupujący (Konsument).
ksiegarniabajka.pl dokona zwrotu należności za zwrócony towar w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania towaru w sposób ustalony indywidualnie z Kupującym (Konsumentem) - preferowany sposób to zwrot kwoty przelewem bankowym na podany przez Kupującego (Konsumenta) rachunek bankowy.
ksiegarniabajka.pl zastrzega sobie prawo do wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego (Konsumenta) do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego (Konsumenta) dowodu jej odesłania, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej.
ksiegarniabajka.pl informuje, że w przypadku zamówień na kwotę od 250,00 zł wzwyż, Klient otrzymuje rabat w postaci obniżenia kosztów wysyłki, a w przypadku zamówień powyżej kwoty 500,00 zł rabat w postaci braku doliczenia do ceny towarów kosztów przesyłki. Jeżeli jednak zwrócicie Państwo część towarów z zamówienia, na które była obniżona kwota kosztów wysyłki (powyżej 250,00 zł) lub całkowicie nie występowała (powyżej 500,00 zł), co spowoduje obniżenie wartości zamówienia poniżej wymienionych kwot - rabat na koszty wysyłki zostanie anulowany.

 

§ 7. Warunki reklamacji towaru

ksiegarniabajka.pl zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu, zamówioną rzecz bez wad fizycznych, które zmniejszały by jej wartość lub użyteczność.

Jeżeli otrzymany towar jest wadliwy Kupujący ma prawo do złożenia reklamacji, poprzez:

 • zgłoszenie tego faktu w Panelu Klienta, w zakładce "Reklamacje", klikając na "Napisz zgłoszenie", po wejściu do formularza reklamacyjnego, klient uzupełnia podstawowe dane dotyczące zamówienia, wybierając numer zamówienia, temat oraz opis wady dodatkowo podając dane konta na jakie mają zostać zwrócone pieniądze, kończy procedurę zgłaszania reklamacji klikając przycisk "Wyślij", w tym przypadku Formularz Reklamacji nie jest wymagany
 • e-mail: biuro@ksiegarniabajka.pl lub telefonicznie: (18) 352 04 32, należy odesłać lub dostarczyć osobiście reklamowany (wadliwy) towar wraz z dowodem zakupu oraz dołączając do niego, wypełniony (przez Klienta): Formularz Reklamacji, który stanowi Załącznik nr 3 niniejszego Regulaminu.

Towar należy odesłać lub dostarczyć osobiście wraz z dowodem zakupu (paragonem lub fakturą) na adres:

Księgarnia „Bajka”
ul. 3-go Maja 14
38-300 Gorlice
z dopiskiem „REKLAMACJA”

W ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania wadliwego towaru ustosunkuje się do reklamacji Kupującego.

W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Kupującego – ksiegarniabajka.pl wymieni Kupującemu reklamowany towar na pełnowartościowy i odeśle na własny koszt, chyba, że możliwa będzie naprawa towaru i Kupujący takiej naprawy zażąda. W przypadku braku możliwości naprawy i wymiany towaru (np. z powodu wyczerpania nakładu), Kupujący ma prawo odstąpić od umowy, a ksiegarniabajka.pl zwróci Kupującemu całkowitą należność za reklamowany towar na konto (chyba, że Kupujący zażąda innego sposobu zwrotu), podane w Formularzu Reklamacji i dołączonego do reklamowego towaru. Kupujący może również – zamiast odstępowania od umowy - żądać stosownego obniżenia ceny, na reklamowany towar.

 

§ 8. Dane osobowe.

ksiegarniabajka.pl zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Kupującego zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883). Kupujący podając dane osobowe ksiegarniabajka.pl wyraża zgodę na ich umieszczenie w bazie danych oraz przetwarzanie przez ksiegarniabajka.pl w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz usunięcia. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Kupującego.
 

§ 9. Zmiany w regulaminie.

ksiegarniabajka.pl zastrzega sobie prawo do zmian treści w regulaminie bez wcześniejszego uprzedzenia, możliwe jest wyświetlenie informacji na stronie głównej sklepu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.
 

§ 10. Postanowienia końcowe.

Żadne z postanowienie niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego.

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.


Przejdź do strony głównej
ksiegarniabajka.pl © 2019